Viktigt med tydligt systematiskt brandskyddsarbete

I Sverige är det lag på att organisationer ska arbeta med systematiskt brandskyddsarbete för att undvika uppkomsten av brand. I arbetet ingår både teknisk och organisatoriskt arbete. Verksamhetsutövare ska ha ett skäligt brandskydd för de lokalerna och det kan gälla allt från brandsläckare, brandlarm, utrymningsvägar, skyltar och hänvisningar etc. Arbetet måste också dokumenteras för att kunna säkerställas. Detta bör upprättas och ansvaras för av en på arbetsplatsen utsedd brandskyddsansvarig. Finns det ett lednings och eller kvalitetsledningssystem kan SBA inkluderas i detta.

Hur omfattande dokumentation och utrustning ska innefatta beror självklart beroende på verksamhet. Ett kontor och en industrilokal skiljer sig åt och behöver därför olika skydd. Det är inte för tillsynsmyndigheten dokumentation främst är avsedd för utan syftar till att agera stöd för verksamheten och att det ska finnas ordning och reda. Skulle det ske en inspektion är det viktigt att dokumentationen är rätt och finns på plats.

Det kan vara klurigt att veta hur man ska gå till väga och vad som krävs för verksamheten. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en yrkesman som kan göra arbetet och se till så att rätt dokumentation och utrustning finns på plats. Beroende på hur mycket som behövs kommer också omfattningen av förklarliga skäl variera. Det finns många aktörer för systematiskt brandarbete på marknaden som erbjuder dessa tjänster vilket möjliggör jämförelse och möjlighet till referenser om så behövs. Det går att läsa mer om SBA hos Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps hemsida.

Källa: www.msb.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *