Vad har framgångsrika säljare gemensamt

Framgångstro. De främsta säljarna drivs av en stark ambition om att lyckas i sin roll som säljare och strävar ständigt efter att nå nya mål. En framgångsrik säljare sporrar sig själv till toppresultat med optimistiska förväntningar om att uppnå personliga mål och visioner.

Målmedveten. Framgångsrika säljare arbetar ofta efter högt satta mål som innefattar vad man önskar åstadkomma för att utifrån det planera hur man på ett metodiskt vis kan uppnå dem. De arbetar energiskt och med många bollar i luften.

Engagemang. Många framgångsrika säljare har ett inackorderat personlighetsdrag som framkallar nyfikenhet, entusiasm, envishet och ett starkt resultatfokus.

Ledarförmåga. De främsta säljarna, är ofta de informella ledarna och är skickliga på att både engagera och leda olika människor, såväl kunder som medarbetare.

Entreprenörsanda. Framgångsrika säljare påminner om entreprenörer. De är båda skickliga på att uppfatta och ta till vara på goda affärsmöjligheter för att sedan utveckla dem till något större.

Kundkännedom. De främsta säljarna kan sina kunder väl. De har god insikt om hur kunden fattar sina beslut. De är insatta och känner sig säkra i vad deras kunder vill. Säljaren förstår hur deras utmaningar och problem ser ut och anpassar utefter dem de rätta lösningarna efter kundens unika behov.

Produktkunskap. Den sista framgångsparametern för skickliga säljare är att de är sakkunniga. De besitter inte bara kunskap om de egna produkternas egenskaper, utan de kan framförallt särskilja dem från konkurrenternas erbjudanden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *