Oavsett vilket område man jobbar inom är ett väl utfört arbete beroende av struktur och kontroll över det som sker. Att ha ett effektivt och välfungerande ärendehanteringssystem är därför en avgörande del i syfte att uppnå ett bra arbetsflöde i verksamheten. Ett ärendehanteringssystem ger stöd till administrationen och håller koll på att alla ärenden behandlas…