Vid rekrytering av chefer eller andra viktiga nyckelpersoner är fallgroparna otaliga där en felrekrytering kan innebära förlorat kapital och i vissa fall personligt lidande. “Rätt person på rätt plats” är ett uttryck vi alla är bekanta med, och enklare än så kan det ju inte bli. Eller? Majoriteten av alla företag har vid något tillfälle rekryterat…