Så sparar du värdefull tid genom interim management

Interim Management handlar om att förmedla lämpliga specialister och chefer för affärskritiska positioner under en begränsad tidsperiod.

Det är med andra ord en utmärkt lösning vid problemsituationer såsom till exempel sjukskrivningar, föräldraledigheter, uppsägningar eller vid nya projekt som innebär en ökad arbetsbelastning. Dessa situationer uppstår oftast utan förvarning eller med kort varsel, varför det ofta krävs att man snabbt och med hög precision kan hitta rätt kandidat eftersom det handlar om nyckelroller som behöver fyllas.

En annan fördel med interim management är att konsulten är självgående och inte behöver tid för upplärning, vilket betyder att minimalt med tid krävs från resten av organisationen och ingen värdefull arbetstid går till spillo.

Varför Interim Management

Oavsett av vilken anledning man tar in en interimskonsult mår alla företag generellt sett bra att få in ny kompetens från personer med erfarenhet från andra organisationer.Hyra Chef Stockholm

Utöver funktionen att fylla ett tillfälligt behov av arbetskraft kan en interimskonsult dessutom komma med värdefulla, nya insikter och perspektiv till företaget, utan att vara påverkad av det som skett tidigare i verksamheten.

Med sin tidigare erfarenhet från andra uppdrag är det lättare för konsulten att peka på förbättringar och effektiviseringar. Det skapar bestående värden som blir kvar även efter det att konsulten avslutat sitt uppdrag på företaget.

Interim Search är en rekryteringsbyrå som är verksamma inom området och har specialiserat sig på att hitta interimskonsulter för befattningar som kräver särskild kompetens och expertis. Man arbetar snabbt med en leveransgaranti på 48 timmar just för att företaget inte ska stå utan viktiga chefsfunktioner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *