Rivning – Vad innefattar det?

rivning

De flesta vet vad det innebär att riva någonting; en byggnad, en vägg eller någon annan konstruktion. Men hur det egentligen går till och vad man kanske bör tänka på när det är dags för själva uppgiften kanske inte är någonting som man har gått och tänkt på – av förklarliga skäl.

Rivning kan omfatta allt från håltagning och bilning till både ombyggnadsrivning och totalrivning. Ombyggnadsrivningar, vilka är ganska vanliga, brukar man dela in i två underkategorier: lättrivning och tungrivning. Lättrivning kan innebära rivning av innerväggar och installationer, medan tungrivning avser bärande konstruktioner i bland annat betong och stål.

När man totalriver något kan teknikerna variera. För länge sedan var det vanligt att använda en tung järnkula som var monterad på en kran, vilken man slog ned byggnader med. Dock vet man bättre i dag, då denna metod är väldigt riskfylld och svårkontrollerad. I dag krävs det att man hittar en firma som besitter rätt kompetens vid rivningsarbeten.

I dag finns flera olika metoder vid rivning; man kan spränga byggnaden med hög precision, riva genom demontering eller riva genom bilning eller med hjälp av vajersågning. Viktigast är dock att avfallet tas hand om på rätt sätt, exempelvis via olika typer av sanering, och detta krävs det mycket planering för.

En del företag utför allt från projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning. Dessa är även oftast noggranna med att spärra av områden för att minimera risken att damm sprider sig samt anpassar sig för att minska störningar så mycket som möjligt under själva rivningsarbetet.

Det kan vara värt att försöka hitta ett företag som har både dig och miljön i åtanke vid diverse rivningsprojekt, då det inte enbart är byggnaden som sådan som påverkas av projektet. Se gärna till att de besitter erfarenhet samt har resurserna och kunskapen som krävs för att kunna garantera ett effektivt rivningsarbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *