Policy mot kränkande särbehandling

För att varje arbetsplats ska må bra, med en hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna trivs, behövs en policy mot kränkande särbehandling.

Att arbeta i förebyggande syfte är viktigt för att undvika att problemet uppstår från början – i värsta fall leder det till en situation som blir alltför infekterad för att kunna hantera när det gått för långt. Kränkande särbehandling leder till svårigheter att samarbeta, sjukfrånvaro och stress vilket försämrar arbetsmiljön för alla i organisationen.

Vad räknas som kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som leder till ohälsa eller utanförskap på arbetsplatsen.motverka kränkande särbehandling

Det kan vara mobbning, utfrysning, trakasserier, förtal eller förolämpningar och kritik mot någon inför andra. Oftast är det flera bakomliggande faktorer på en arbetsplats som orsakar dessa beteenden och därför är det viktigt att aktivt arbeta i förebyggande syfte för att förhindra att problemen uppstår.

Förebygg kränkande särbehandling med en bra policy

I mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrift angående organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Enligt den nya föreskriften är det varje arbetsgivares ansvar att klargöra att kränkande särbehandling aldrig accepteras på en arbetsplats, och upprätta tydliga rutiner och riktlinjer för hur man hanterar och förebygger problemen.

Eftersom alla organisationer och arbetsplatser fungerar olika är det upp till varje arbetsgivare att själv utforma en policy som är förståelig för alla anställda. Policyn ska tydligt redogöra för vad som räknas till kränkande särbehandling, en definition på skyldigheter och ansvar bland arbetsgivare och anställda, samt förslag på konkreta åtgärder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *