Nya råd om psykisk ohälsa på jobbet

Psykisk ohälsa på jobbet är något som blir allt vanligare i Sverige och är en av de största orsakerna till att så många människor är sjukskrivna. Nu vill forskare från bland annat Karolinska Institutet, hjälpa arbetsplatser att hantera och förebygga psykisk ohälsa med hjälp av nya nationella riktlinjer.

Chefer och arbetsgivare har en nyckelroll

Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om hur chefer och arbetsgivare själva kan agera för att inte bara hantera, men även förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Man vill ge ledarna för ett företag rätt kunskap och rätt verktyg för att kunna se signaler och symptom på psykisk ohälsa. Vikten av arbetsplatsnära insatser under ett så tidigt skede som möjligt är en av många viktiga punkter som presenteras. Men det handlar även om förebyggande arbete som de anställdas levnadsvanor generellt. Att till exempel erbjuda friskvård, ha rökförbud i anslutning till kontoret och inte ha godisautomater.

Kan vara svårt att omsätta i praktiken

Majoriteten av de som arbetar med företagshälsovård är positivt inställda till de nya riktlinjerna. Men de kan samtidigt se de hinder som kan komma att uppstå när det kommer till själva genomförandet. Idéerna är inte alltid anpassade till arbetslivet och kan vara för dyra eller för krångliga att faktiskt genomföra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *