Lider du av övervikt?

Övervikt kan ofta vara ett socialt stigma för den som är drabbad och ibland kan det vara svårt att ens veta att man ens är överviktig från första början. Fetma och övervikt innebär en ansamling av överskottsfett som på sikt kan skada hälsan hos den utsatta. I dagligt språkbruk blandas mer än ofta fetma och övervikt ihop men ur medicinsk bemärkelse är de två begreppen helt skilda.

Fetma är en kronisk sjukdom, dess symptom och följdsjukdomar utvecklas successivt men i tidigt stadie kan man ofta uppleva att fetma bland annat gång, ge ryggvärk och orsaka trötthet. Om fetma inte behandlas kan det på sikt ge upphov till direkt livshotande sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och typ 2-diabetes.

När det kommer till att behandla övervikt är viktiga grundstenar ofta en förändring av kost- och levnadsvanor. Detta kan vara lättare sagt än gjort för många och det är därför viktigt att man som drabbad lägger det på en nivå som passar och som är hållbar samt realistisk. Det fel många gör är att de går ut för hårt i tron om att radikala förändringar i kost- och levnadsvanor ska få en snabb effekt fastän så sällan är fallet. Det är då bättre att fokusera på att ha en längre utvecklingskurva där man under en längre period skruvar upp målen och ökar nivån på sin fysiska aktivitet och förändringarna i sina kostvanor.

Det viktigaste när du lider av övervikt är trots allt att du ser till att söka hjälp och rådgivning i ett så tidigt stadie som möjligt för att på så vis undvika att övervikten leder till fetma och i längden kan orsaka mer allvarliga och direkt livshotande sjukdomar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *