Juridisk rådgivning för företag

juridisk rådgivning för företag

Alla företagare har då och då juridiska frågeställningar eller problem som behöver lösas. Frågor som kan ta tid att försöka ta hand om på egen hand, här behöver man som företagare oftast professionell hjälp och rådgivning. Det kan handla om affärsavtal, kunder som inte betalar, personer som behöver sägas upp, omorganisationer, tolka eller skriva avtal, lösa frågor vid förhandling, få rådgivning kring personalfrågor och att skydda dina ekonomiska intressen. Att ha tillgång till snabb och professionell rådgivning är a och o. Några av de vanligaste frågorna som man kan ställas inför listas nedan.

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till exempel:

 • Kollektivavtal
 • Pension
 • Anställa/säga upp arbetstagare
 • Anställningsformer
 • Sjukskrivningar
 • Ledighet
 • Policys

Avtalsrätt

 • Leveransvillkor / standardavtal
 • Avtalsförhandlignar
 • Avtalstvister
 • Avtals giltighet
 • Tolkning och tillämpning
 • Tecknande och uppsägning

Affärsjuridik

Affärsjuridik handlar om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till kunder, leverantörer, samarbetspartners och eventuella delägare.

 • Viten och skadestånd
 • Delägare / partners
 • Övergång av verksamhet
 • Reklamationer
 • Lokalhyra
 • Bluffakturor
 • Obetlada fordringar
 • Konkurs och rekonstruktion

Kostnad

De flesta företagare har någon gång behövt anlita en jurist och kostnaden kan bli hög. Ofta gör juristen ett jobb som kan vara svårt att värdera för utomstående. Men det kan vara helt nödvändigt att få hjälp med ett kontrakt, eller att få ett avtal genomläst och då behöver du anlita en jurist. Ta reda på om det går att få hjälpen gratis någonstans? Ring ditt fackförbund och se vad de kan hjälpa dig med.

Genom medlemskap i Svensk Industriförening, Sinf, som är en ideell förening för företag får du även juridisk rådgivning för företag via Sinfjuridik.

Om Sinf

“Vi är din företagsresurs. När du har ett problem som propsar på en lösning, då har vi en lösning. Anpassad till företagets förutsättningar, ambitioner och mål. Levererad personligen, snabbt och enkelt. Som om vi satt i rummet intill.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *