Fördelar med experthjälp vid rekrytering av ekonom

Rekrytering är något som alla på ett företag har en relation till. Antingen har man blivit rekryterad eller ansvarat för en rekrytering. I båda avseenden krävs noggrann förberedelse för att bli vald eller välja rätt kandidat för jobbet. I många lägen kan det vara utmanande att hamna i en roll som ska ansvara för en rekrytering om man inte arbetar med HR och har det som ansvarsområde. Är ens arbetsroll en annan ställs såklart ännu högra krav för att man ska lyckas ansvara för en rekryteringsprocess. Kanske har du som avdelningschef fått ansvar att rekrytera en ny ekonom till din avdelning men känner dig inte helt säker. Kanske har du ont om tid som krävs för att processen ska bli bra eller för lite kunskap. Då kan det vara smart att överväga möjligheterna till att ta hjälp av en expert.

Idag kryllar det av rekryterings och bemanningsföretag, speciellt i Stockholm. Många är nischade på speciella branscher, exempelvis ekonomer. Många gånger varför man som företag inte väljer att anlita ett professionellt rekryteringsföretag kan vara för att man bara tittar på sista raden och att man tycker att det är en för stor kostnad. Det som oftast glöms bort är kostnaden som kan uppstå vid en felrekrytering. Enligt Poolias undersökning Kompetensindikatorn så misslyckas var tionde rekrytering med en snittkostnad på 700 000kr. Det kan därför vara värt att överväga hjälp från en expert. Enklast kan vara att höra av sig till ett par olika rekryteringsbolag som fokuserar på att rekrytera ekonomer och se vad de kan erbjuda. Viktigt också att alltid ta referenser och kolla upp bolaget innan beslut tas. Bra också att undersöka om de erbjuder hjälp med att rekrytera både seniora och juniora roller beroende på vilka krav som ställs på tilltänkt roll.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *