Elbranschen fortsätter att öka

Ljus framtid för elbranschen i Stockholm.

Elinstallationsbranschen har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Det har att göra med bostadsbyggandet, menar Elektriska Installatörsorganisationen. Även framtiden ser ljus ut och prognoser pekar på en uppgång med ca. fyra procent under nästa år. Branschen för elinstallationer i Stockholm tros ligga i framkant när det gäller uppgång, vilket kan bero på både bostadsbyggande och befolkningsökning.

Tittar man tillbaka hur branschen har utvecklats historiskt så finns samband mellan Sveriges utveckling som land och dess BNP. Branschen påverkas även av vad som sker internationellt då detta även har som inverkan på Sveriges ekonomi.

I början av 1990-talet sjönk bygg- och elbranschen drastiskt på grund av ändrade ränte- och finansieringskrav. För att sedan i mitten av 90-talet stå för den kraftigaste ökningen de senaste tjugo åren.

Ett företag som varit med om dessa upp- och nedgångar är El & Nätverksmontage i Stockholm AB. Bolaget är beläget i Johanneshov i Stockholm och har utfört elinstallationer sedan 1990. Tack vare lång erfarenhet och stor branschkunskap så har företaget kontinuerligt utvecklats starkt positivt.

Vill ni läsa mer, eller har frågor om elinstallationer i Stockholm? Besök El & Nätverksmontage hemsida, där ni också kan se övriga eltjänster som de erbjuder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *