Därför får entreprenörskap människor att må bra

Att medarbetarna på företaget ska må bra och utvecklas som personer ligger antagligen i varje chefs intresse. Nöjda medarbetare innebär en bättre arbetsmiljö och ett bättre resultat i längden. Svensk forskning visar att entreprenörskap får oss att känna oss kvalificerade och självständiga, och bidrar dessutom till en känsla av tillhörighet – något som gör att entreprenörer oftast mår bättre. Det är alltså inte som man tidigare trott, frånvaron av en chef som gör att entreprenörer mår bättre än anställda. Detta framkommer enligt en avhandling från Handelshögskolan i Stockholm som studerat sambandet mellan välbefinnande och entreprenörskap. Det handlar istället om den upplevda möjligheten man känner att man har som entreprenör trots att man ofta arbetar mycket och stressar mer.

Många har däremot svårt att ta steget från idé till verksamhet, något som kan bero på att det tidiga skedet med att starta upp en ny verksamhet kan ge negativa effekter på den mentala hälsan, varför så många fastnar på idéstadiet. Men för entreprenören som går hela vägen med att sjösätta sina idéer i praktiken väntar en unikt välmående. Forskaren Nadav Shir som disputerat på avhandlingen säger att det är en sak att uppskatta frihet, men en helt annan sak att vara med om den och göra något av den.

För dig som arbetsgivare kan det vara en god idé att anamma ett nytt entreprenörsmässigt arbetssätt och slopa all onödig byråkrati. Lägg istället energi på vetenskaplig utveckling i syfte att få de anställda att må så bra som möjligt och därmed prestera bättre på jobbet. Det är inte avsaknaden på krav, utan snarare den upplevda känslan av frihet och att ha många möjligheter som får oss att må bra vilket också går att applicera i en stor organisation med flera anställda.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *