Dagens gullpris

Dagens gullpris

Varierende gullpriser på dagsbasis

Prisen for gull varierer fra dag til dag. Dagens gullpris er derfor en litt annen enn gårsdagens og morgendagens gullpris. Inflasjon på et globalt samt nasjonalt nivå, vil sammen med den nominelle renten påvirke dagens gullpris.

Ettersom at dagens gullpris opptrer skiftende er det viktig at ulike gullforhandlere kontinuerlig holder seg oppdatert på det siste innen gullpriser. Spesielt gjelder dette dersom forhandlere løfter om garanti for markedets høyeste gullpris.

Dagens gullpris følger realrenten

Dagens gullpris kan være vanskelig å forutse, men den baserer seg som oftest på realrenten. Realrenten beregnes av skilnaden mellom inflasjonsraten og den nominelle renten. Inflasjonsraten trekkes her fra den nominelle renten. Når realrenten synker – øker gullprisen, og omvendt. Det vil si at det fremkommer en negativ korrelasjon mellom realrenten og dagens gullpris.

Selge gull med kjennskap til gullprisens variasjon

Forhandlere av gull vil alltid gi en pris på gull ut ifra hvor mye verd gullet er til de ulike tider. For at disse forhandlerne skal kunne love gode gullpriser er de selv nødt til å fullstendig følge med på gullprisens endringer fra dag til dag.

Det kan være lurt for både forhandlere og personer som ønsker å selge gull å følge med på dagens gullpris. Slik kan man under kjøpet inngå en god avtale som skaper en riktig pris for begge parter.

På bakgrunn av dette vil løftet om betaling av markedets høyeste gullpris være avhengig av at forhandlerne er fullstendig oppdaterte på dagens gullpris.

Når er slikt løfte gis, tjener det alltid den som selger gull til forhandleren. Så lenge forhandleren opptrer som en profesjonell aktør og ikke er tilbakeholden med informasjon rundt kjøpet eller legger ved ekstrabeløp for gebyrer og avgifter, vil selger få en god og oversiktlig avtale. I tillegg vil forhandler oppnå tillit fra selger og skape et godt forhold.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *