operativ inköpare

Klimatsmarta fordon kommer att öka Om förslaget gällande nya tjänstebilsregler går igenom träder det i kraft 1 januari 2018 och genom detta förslag vill regeringen öka andelen elbilar och laddhybrider kraftigt. För företag och privatpersoner påverkar det givetvis hur man behöver tänka kring valet av tjänstebil. Om förslaget går igenom så kan det redan nu vara bra…

Stockholms kontorsmarknad är dynamisk där det råder stor efterfrågan på moderna, rymliga och centrala kontorslokaler. Andelen vakanser är i vissa stadsdelar låga, men stadens kontorsdistrikt fortsätter att expandera med fler spännande områden inom tullarnas gränser. När man sett till vad kontorshyresgästerna kollar på så är en viktig del att lokalen ska spegla företagets varumärke. Idag…

I Sverige är det lag på att organisationer ska arbeta med systematiskt brandskyddsarbete för att undvika uppkomsten av brand. I arbetet ingår både teknisk och organisatoriskt arbete. Verksamhetsutövare ska ha ett skäligt brandskydd för de lokalerna och det kan gälla allt från brandsläckare, brandlarm, utrymningsvägar, skyltar och hänvisningar etc. Arbetet måste också dokumenteras för att…

2015 blev Saldoredovisning nominerade av branschorganisationen FAR, till priset årets framtidsbyrå. Deras gedigna arbete med miljöfrågor gjorde oss nyfikna, vi ville veta mer och bokade in ett möte med Matias Aphram, redovisningskonsult på Saldoredovisning. Hej Matias, du jobbar inte bara som redovisningskonsult utan är även självutnämnd effektivitetskung har vi läst. Berätta, vad gör du?  Haha…