fjädertillverkare fjädertillverkning

Fjädertillverkning har länge utgjort en viktig del på vår industriella marknad. Stålfjädrar, såväl standard som anpassade, hittas i allt från gräsklippare till ventiler till dörrlås och det är ingen överdrift att säga att vår vardag hade sett annorlunda ut utan fjädertillverkning. Tryckfjädern är antagligen den mest frekvent använda fjädern, som förekommer i våra gräsklippare, våra…

Konferenser Arlanda

Arlanda är ett område som tydligt är kopplat till den vardagliga flygtrafiken som går till och från resten av världen. I sin tur kan Arlanda även delas in i två områden, ett för företagen baserade i Arlanda och den andra för resenärer på jobbresa. Arlanda, ett område med många företag som ligger nära flygplatsen för…

Vid rekrytering av chefer eller andra viktiga nyckelpersoner är fallgroparna otaliga där en felrekrytering kan innebära förlorat kapital och i vissa fall personligt lidande. “Rätt person på rätt plats” är ett uttryck vi alla är bekanta med, och enklare än så kan det ju inte bli. Eller? Majoriteten av alla företag har vid något tillfälle rekryterat…

Oavsett vilket område man jobbar inom är ett väl utfört arbete beroende av struktur och kontroll över det som sker. Att ha ett effektivt och välfungerande ärendehanteringssystem är därför en avgörande del i syfte att uppnå ett bra arbetsflöde i verksamheten. Ett ärendehanteringssystem ger stöd till administrationen och håller koll på att alla ärenden behandlas…

Stockholms kontorsmarknad är dynamisk där det råder stor efterfrågan på moderna, rymliga och centrala kontorslokaler. Andelen vakanser är i vissa stadsdelar låga, men stadens kontorsdistrikt fortsätter att expandera med fler spännande områden inom tullarnas gränser. När man sett till vad kontorshyresgästerna kollar på så är en viktig del att lokalen ska spegla företagets varumärke. Idag…

I mars kom TCO ut med en lista på framtidens 99 mäktigaste svenskar. Syftet med utmärkelsen är att lyfta unga framgångsrika politiker och opinionsbildare, samt dem som är aktiva inom fack och näringsliv som besitter särskilt viktiga funktioner, nätverk eller specifika erfarenheter. På listan finner man redan befintliga makthavare, men även andra med stor potential…

Löfbergs Lila var i behov av en säljare i Stockholm. Där inleddes samarbetet mellan kaffejätten och bemanningsföretaget Storesupport. Det var med en viss osäkerhet kring hur vida distriktet skulle bära eller brista som Löfbergs vände sig till Storesupport med förhoppningen att inom ett år kunna rekrytera personen i fråga. Sagt och gjort. Det lyckade samarbetet…

Palletering är när paket, tråg etc. placeras på en lastpall, ofta flera i taget med hjälp av en palleteringsmaskin. I dagens allt mer konkurrensutsatta industrier gäller det att skapa och underhålla effektiva produktionsflöden. Dels för att kunna kapa kostnader men även för att skapa en arbetsmiljö där vi inte sliter ut våra medarbetare med onödiga…

Inköpsdesign

Gemensamt för alla företag är att öka resultaten och därmed lönsamheten, oavsett vilken typ av verksamhet man ägnar sig åt. Att nå framgång är en utmaning, och det handlar framförallt om att minska kostnaderna i företaget. Ett av de mest effektiva sätten för att uppnå bättre lönsamhet är att ha full koll på inköpsprocessens alla…

Jobsafe - digital utbildningsplattsform

Jobsafe AB har sedan 2003 utbildat Sveriges bygg- och industribranscher i säkerhet på arbetsplatsen. De erbjuder utbildningar som exempelvis liftutbildningar och truckutbildningar. Deras kurser innehåller teoretisk och praktisk träning där varje studerande får ett giltigt certifikat efter avslutad utbildning. Tidigare i år, 2016, lanserades Jobsafes digitala utbildningsplattform som kan användas på mobilen, surfplattan och datorn….

ekonomi

Som företagare är det obligatoriskt att bokföra alla ekonomiska händelser i verksamheten, vare sig det är ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller en ekonomisk förening. Det är reglerat i lag och är av intresse för till exempel Skatteverket, banken och leverantörer. Därför ska du regelbundet sköta bokföringen i takt med alla affärshändelser tillsammans med tillhörande…

De flesta arbetsplatser idag har goda arbetsmiljöer, i alla fall i Sverige. Detta tack vare lagar gällande vad arbetsmiljön måste uppfylla för krav och får att skapa en säker arbetsplats för alla inblandade. Även om dagens industri skiljer sig mycket från tidigare generationer finns det fortfarande många verksamheter som innefattar tunga lyft. Om verksamheter ska…

Forssells Smide är smidesföretaget i tredje generationen som tillverkar och levererar stålkonstruktioner och svetsad balk till prefab- och byggindustrin. Sedan 1957 har företaget varit familjeägt och omsätter idag dryga 60 miljoner. Idag drivs företaget av Dennis Forssell med familj och sysselsätter 24 personer. Företaget har alltid präglats av att leverera bästa tänkbara produkter med snabba…

Tillverkande industrier har stått för en stor del av Sveriges framgång genom åren. Under de senaste decennierna har konkurrensen från utlandet ökat trycket på svensk industri men fortsatt har vi många mekaniska verkstäder i landet som står för mycket tillverkning. Beroende var man som företag befinner sig och vad man behöver tillverkat ställs olika typer…

Ärendehantering

Att skaffa ett bra ärendehanteringssystem är alltid en investering oavsett vilken typ av organisation det gäller. Ärenden som ska hanteras kan vara både interna och externa, komplexa eller enkla. Ett bra ärendehanteringssystem ser till att strukturera det som ska hanteras så att det behandlas i tid. All information är samlad på samma ställe och ger…

1596186-pen-in-hand

Människor är benägna att instinktivt dras till varumärken som är mer autentiska och trovärdiga än vad konkurrenterna är. Hur kan då ditt varumärke dra nytta av det här? Trovärdiga berättelser kan hjälpa dig att skapa känslomässiga relationer med dina kunder, men hur gör du för att relatera dina berättelser tillbaka till målgruppen? Nedan följer fyra…

För många chefer kan utvecklingssamtalet med medarbetare upplevas som något tidskrävande och svårt. Svårt på så sätt att man, oftast som anställd, kanske känner att det faktiskt inte leder till något konkret. Följ experternas tips för ett bättre utvecklingssamtal. 1. Var förberedd Struktur är A och O. Det är inte meningen att man ska ta…

Bland allt användargenererat innehåll som finns i världen idag kan det vara svårt att sticka ut. Många företag spenderar mycket tid och pengar på att utveckla innehåll men få förstår verkligen hur man knyter an till läsarna – genom att utveckla en förhållningsstrategi. En förhållningsstrategi är en värdefull innehållsstrategi som tillåter företag att ta sig…

Framgångstro. De främsta säljarna drivs av en stark ambition om att lyckas i sin roll som säljare och strävar ständigt efter att nå nya mål. En framgångsrik säljare sporrar sig själv till toppresultat med optimistiska förväntningar om att uppnå personliga mål och visioner. Målmedveten. Framgångsrika säljare arbetar ofta efter högt satta mål som innefattar vad…