Sitter du säkert?

Vem bär ansvaret för bokföringen?

Bokföring är viktig att ha kontroll på i alla företag. Vi reder ut viktiga begrepp, ger några nyttiga tips och tydliggör vart ansvaret ligger.

Varför måste man ha bokföring?

Bokföring är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser. Företagets bokföring utgörs av verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning.
Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Leverantörer, din bank och Skatteverket är också intresserade av din bokföring när du t ex ska låna pengar, redovisa moms eller vi ha förläng kredittid.

Det finns lagar som styr bokföringsskyldigheten och den som inte sköter sin bokföring på det sätt som lagen kräver kan dömas för bokföringsbrott.

Vem är bokföringsskyldig?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Har du en enskild näringsverksamhet har du också bokföringsskyldighet.

Vem har ansvar för bokföringen?

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret i de bolag som företräds av en styrelse, men därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos VD:n och de som i praktiken utför bokföringsarbetet. Ansvaret innebär bland annat att du ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt. Även om du tar hjälp av en bokföringsbyrå så kommer du inte ifrån ansvaret för att bokföringen sköts korrekt, detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig som företagare. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Bokföringsnämden (BFN) är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. Dem sätter regler och har informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen du kan ta del av.

Nyttiga tips!

  • Planera din bokföring. Anpassa och tänk igenom hur den skall vara upplag för att passa dig bäst.
  • Bokför regelbundet. Bokför direkt så har du bättre kontroll på verksamheten, och det är god redovisningssed att bokföra regelbundet.
  • Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig.
  • Fakturera ofta. Tänk på den tid det tar från det att du fakturerar till det att du får betalt.

Som företagare vill man fokusera på sin kärnverksamhet och kanske slippa lägga tid på just bokföring. Då kan man ta hjälp av en redovisningsbyrå som t ex Saldoredovisning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *