Visste du att 1 av 3 företag har kunder som väljer att lämna affären vid  dålig växeltjänst  och icke fungerande telefonlösningar? Med dålig telefonservice riskerar man som bolag alltså många kundrelationer. Tillgängligheten är därmed ett viktigt konkurrensmedel på marknaden, som alltid bör prioriteras. Tänk då om någon kunde ta dina samtal när du inte har…

Vid rekrytering av chefer eller andra viktiga nyckelpersoner är fallgroparna otaliga där en felrekrytering kan innebära förlorat kapital och i vissa fall personligt lidande. “Rätt person på rätt plats” är ett uttryck vi alla är bekanta med, och enklare än så kan det ju inte bli. Eller? Majoriteten av alla företag har vid något tillfälle rekryterat…

Jobsafe är Skandinaviens ledande leverantör av webbaserade utbildningar inom arbetsmiljö med personsäkerhet inom entreprenad, bygg och industri som fokus. Nu tecknar de nytt rikstäckande avtal med den världsledande aktören Veolia med expertis inom optimerad resurshantering. Jobsafes nytecknade ramavtal med Veolia omfattar hela verksamhetens koncept för digitala kravutbildningar, som Fallskyddsutbildning och Liftutbildning.  I det ingår det också att Jobsafe utbildar samtliga…

Oavsett vilket område man jobbar inom är ett väl utfört arbete beroende av struktur och kontroll över det som sker. Att ha ett effektivt och välfungerande ärendehanteringssystem är därför en avgörande del i syfte att uppnå ett bra arbetsflöde i verksamheten. Ett ärendehanteringssystem ger stöd till administrationen och håller koll på att alla ärenden behandlas…

Söker du en partner inom tillverkande industri? PE-gruppen är en aktör som följer med hela vägen från konstruktion, till produktion och tillverkning. Som produktionspartner utvecklar de precisionsdetaljer som maskinskyltar, industrimärkning och legotillverkning. De erbjuder även rithjälp i 3D och 2D ,samt prototyptillverkning. Med sin mångåriga erfarenhet inom industriell tillverkning och användning av moderna verktyg tar PE-gruppen fram…

Stockholms kontorsmarknad är dynamisk där det råder stor efterfrågan på moderna, rymliga och centrala kontorslokaler. Andelen vakanser är i vissa stadsdelar låga, men stadens kontorsdistrikt fortsätter att expandera med fler spännande områden inom tullarnas gränser. När man sett till vad kontorshyresgästerna kollar på så är en viktig del att lokalen ska spegla företagets varumärke. Idag…

I mars kom TCO ut med en lista på framtidens 99 mäktigaste svenskar. Syftet med utmärkelsen är att lyfta unga framgångsrika politiker och opinionsbildare, samt dem som är aktiva inom fack och näringsliv som besitter särskilt viktiga funktioner, nätverk eller specifika erfarenheter. På listan finner man redan befintliga makthavare, men även andra med stor potential…

Elinstallationsbranschen har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Det har att göra med bostadsbyggandet, menar Elektriska Installatörsorganisationen. Även framtiden ser ljus ut och prognoser pekar på en uppgång med ca. fyra procent under nästa år. Branschen för elinstallationer i Stockholm tros ligga i framkant när det gäller uppgång, vilket kan bero på både…

Ärendehantering

Att skaffa ett bra ärendehanteringssystem är alltid en investering oavsett vilken typ av organisation det gäller. Ärenden som ska hanteras kan vara både interna och externa, komplexa eller enkla. Ett bra ärendehanteringssystem ser till att strukturera det som ska hanteras så att det behandlas i tid. All information är samlad på samma ställe och ger…

Att medarbetarna på företaget ska må bra och utvecklas som personer ligger antagligen i varje chefs intresse. Nöjda medarbetare innebär en bättre arbetsmiljö och ett bättre resultat i längden. Svensk forskning visar att entreprenörskap får oss att känna oss kvalificerade och självständiga, och bidrar dessutom till en känsla av tillhörighet – något som gör att…

536478-stock-market-trend

Ibland inträffar PR-kriser som kan skada varumärkes rykte allvarligt och i den digitala kommunikationen är det lätt hänt att en PR-kris får spridning väldigt snabbt. Dock verkar en hel del företag ändå stå oförberedda inför en situation som denna. Oavsett om ledningen bedömer det som osannolikhet för en allvarlig kris som sådan att inträffa, kan…

1596186-pen-in-hand

Människor är benägna att instinktivt dras till varumärken som är mer autentiska och trovärdiga än vad konkurrenterna är. Hur kan då ditt varumärke dra nytta av det här? Trovärdiga berättelser kan hjälpa dig att skapa känslomässiga relationer med dina kunder, men hur gör du för att relatera dina berättelser tillbaka till målgruppen? Nedan följer fyra…

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och Jusek/Sveriges Ingenjörer/Civilekonomerna har tecknat nytt kollektivavtal inom bankområdet efter förhandlingar. Några nyheter i avtalet är bl.a. nytt löneavtal med förtydligande av löneprocessen för att underlätta för de lokala parterna. Det innehåller även tydligare riktlinjer för de lokala parternas ansvar och skyldigheter. Det nya löneavtalet ställer också krav på motiveringar när en tjänsteman…

För många chefer kan utvecklingssamtalet med medarbetare upplevas som något tidskrävande och svårt. Svårt på så sätt att man, oftast som anställd, kanske känner att det faktiskt inte leder till något konkret. Följ experternas tips för ett bättre utvecklingssamtal. 1. Var förberedd Struktur är A och O. Det är inte meningen att man ska ta…