Att sköta ekonomin i ett företag

ekonomi

Som företagare är det obligatoriskt att bokföra alla ekonomiska händelser i verksamheten, vare sig det är ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller en ekonomisk förening. Det är reglerat i lag och är av intresse för till exempel Skatteverket, banken och leverantörer. Därför ska du regelbundet sköta bokföringen i takt med alla affärshändelser tillsammans med tillhörande underlag, så kallade verifikationer. Ekonomin i bolaget är grundläggande för verksamhetens varande och med hjälp av bokföringen ser du hur det går och kan lättare styra mot de uppsatta målen.

För att kunna sköta bokföringen på korrekt sätt krävs rätt kunskap och kompetens kring ekonomiarbetet, något som inte alltid är helt självklart – speciellt inte om företaget expanderar och det ekonomiska arbetet blir mer omfattande och tidskrävande. Idag är det många som väljer att outsourca hela eller delar av ekonomiarbetet till ett externt företag, något som kan vara ett bra drag sett ur flera perspektiv. Dels frigör det tid och energi som du istället kan fokusera på andra delar av verksamheten, och dels kan du vara trygg med att din ekonomi sköts av professionella ekonomer som dessutom kan ge dig goda råd och insikter om hur du ska agera framöver i syfte att uppnå lönsamhet i bolaget. Ett exempel på ett företag som hjälper dig med sådant är Baker Tilly Mapema, en redovisningsbyrå som sköter allt praktiskt arbete med företagets ekonomi. När du lägger ut arbetet på ett externt företag får du också värdefulla insikter och råd utifrån om hur du bör agera framöver med hänsyn till de mål som finns.

Lönsamt att outsourca ekonomiarbetet

Att outsourca arbetet med ekonomi behöver inte vara en kostsam investering. Tvärtom blir det många gånger mer lönsamt att göra så jämfört med att ha anställd personal eftersom arbetet sker effektivare och smartare av personal som är utbildade och erfarna. För dig som företagare innebär det en ökad trygghet samt bättre insikt och förståelse för verksamhetens resultat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *